Wat is de procedure?
Delen via:   

Om tot een nieuwe hoogspanningsverbinding te komen is er een proces nodig dat stap voor stap doorlopen wordt. Het realiseren van een 380 kV hoogspanningsverbinding is een project van nationaal belang. Op energieinfrastructuurprojecten van nationaal belang is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Deze regeling is bedoeld om de procedure te versnellen en te stroomlijnen. Zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming en van de mogelijkheden voor inwoners en betrokkenen om hierover hun mening te kunnen geven.