Zuid-West 380 kV
Delen via:   

Al geruime tijd wordt door de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) samen met TenneT gewerkt aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding vol zit (maximale capaciteit). Het hoogspanningsnetwerk vanuit Borssele wordt volledig benut voor transport van elektriciteit. Dit betekent dat er geen onderhoud meer kan worden uitgevoerd aan de hoogspanningsverbindingen vanuit Borssele, zonder aanmerkelijke productiebeperkingen op te leggen. Afstemming van gelijktijdig onderhoud aan productie-eenheden en het hoogspanningsnetwerk is niet meer mogelijk zonder aanzienlijke structurele economische gevolgen; Langdurig uitstel van onderhoud kan uiteindelijk ook leiden tot risico’s voor de leveringszekerheid  van energie Zonder de nieuwe Zuid-West 380 kV-hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening in Nederland ontstaan. De grote stroomstoring van vrijdag 27 maart 2015 in Noord-Holland heeft weer bewezen dat een robuust elektriciteitsnet van groot belang is voor onze samenleving. Maar dit betekent ook dat nieuwe elektriciteit niet kan worden afgevoerd.

Er is onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit beschikbaar voor nieuwe (grootschalige) conventionele opwekking, (grootschalige) offshore windenergie en windenergie op land. Dit geldt niet alleen in Borssele maar voor heel Zeeland, inclusief Zeeuws Vlaanderen (met het industriegebied in Terneuzen);

TenneT heeft een wettelijke verplichting om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten. De huidige verbinding vanuit Borssele naar Tilburg kan die extra elektriciteit niet transporteren, omdat deze vol zit. Uitbreiding van de huidige 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg is daarom nodig met een tweede 380 kV-verbinding.

Deelprojecten

Het project is opgedeeld in twee delen, namelijk Zuid-West 380 kV West (Borssele- Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland- Tilburg).

Daarnaast wordt een nieuw 380 kV hoogspanningsstation gebouwd bij Rilland.
Dit is een afzonderlijk project, met een eigen procedure en inpassingsplan. Zuid-West 380 kV Oost en West worden vervolgens op dit nieuwe station aangesloten.

Lange termijn ontwikkeling

Het besluit om te komen tot een nieuwe hoogspanningsverbinding moet worden gezien in het perspectief van lange termijn ontwikkeling. Dit wil zeggen dat bij (actuele) wijzigingen er niet direct een ander besluit genomen wordt maar dit in toekomstperspectief bekeken wordt. Vanuit de ministeries van EZ en Financiën wordt hier gedegen naar gekeken. Nut en noodzaak moet voor elk project worden aangetoond; bij de start van een project (formeel in de Startnotitie voor de milieueffectrapportage) en opnieuw in het (ontwerp)-inpassingsplan. Tussentijdse veranderingen worden hierbij natuurlijk meegenomen.