Veiligheid tijdens de bouw

Delen via:   

Ben je in beeld?

Voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding zijn veel vrachtauto's nodig. Ze voeren onder andere beton en bouwwegmaterialen in grote hoeveelheden aan. De heipalen en hoogspanningsmasten worden via speciale transporten naar de werkterreinen gereden. Om de verkeersveiligheid tijdens de bouw in goede banen te leiden, voert de aannemer de met de betrokken gemeenten afgesproken verkeersmaatregelen uit bij de in- en uitritten van de bouwwegen op de openbare weg. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van duidelijke borden en waar nodig worden verkeersregelaars ingezet om de veiligheid van weggebruikers te garanderen. Daarnaast instrueert de aannemer haar medewerkers de geldende verkeersmaatregelen in acht te nemen. Chauffeurs ontvangen specifieke veiligheidsinstructies en instructies over de lokale situatie. Vanzelfsprekend houden zij zich aan de verkeersregels en passen zij hun rijgedrag aan als de situatie daarom vraagt. Bovendien is de (verkeers)veiligheid voortdurend onderwerp van gesprek. Zo kunnen we situaties die om verbetering vragen direct bespreken.

Desondanks is het belangrijk om als automobilist, fietser en bromfietser alert te zijn in de buurt van bouwverkeer. Vrachtauto's hebben namelijk dode hoeken.

Let op dode hoek!

Wat is een dode hoek? Dat is de ruimte om een vrachtauto waarvan de chauffeur niets kan zien. Een vrachtwagen heeft er drie:
1.   Vlak voor de auto
2.   Naast de auto
3.   Achter de auto

We geven je drie tips:
Tip 1: Zorg voor oogcontact. Als jij de chauffeur ziet, ziet hij jou ook.
Tip 2: Loop of fiets nooit vlak voor of vlak achter een vrachtauto langs.
Tip 3: Ga nooit met de fiets naast een vrachtauto staan, maar blijf er ruim achter.

Hoe blijf je veilig?

Twijfel je of de chauffeur je heeft gezien? Neem dan geen risico en laat de vrachtauto voorgaan, ook al heb je voorrang. Kom je toch in de knel? Ga dan meteen naar de stoep of berm. Het is ook opletten op een rotonde als jij rechtdoor wil fietsen en de vrachtauto rechtsaf wil slaan. Kun jij de chauffeur niet zien? Dan kan hij jou waarschijnlijk ook niet zien. Vraag je daarom altijd af: ‘ben je in beeld?’

Licht aan! 

Met slecht weer of op donkere dagen, ben je niet altijd zichtbaar voor ons werkverkeer. Voorkom ongelukken en zorg dat we je zien. Doe je licht aan. Dan ben je in beeld!

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.