Veiligheid na aanleg

Delen via:   

Veiligheid stopt niet na de realisatie van een hoogspanningsverbinding. Beschadigingen aan een hoogspanningsverbinding kunnen namelijk gevaarlijk zijn voor mens en dier. Als bijvoorbeeld een werktuig een bovengrondse hoogspanningsverbinding beschadigt of een vlieger in de elektriciteitsdraden komt te hangen, kan overslag plaatsvinden met dodelijke elektrocutie tot gevolg. Dat is te voorkomen. Veiligheid na de ingebruikname van een hoogspanningsverbinding vraagt dus altijd om zorgvuldig handelen. Altijd en van iedereen.

Informatiebrochures
TenneT heeft meerdere brochures ontwikkeld waarin informatie staat over uw veiligheid in relatie tot hoogspanningsverbindingen. Via deze link kunt u de brochures raadplegen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.