Wintrackmasten

Delen via:   

Hoe zien de masten eruit?
De nieuwe Zuid-West 380 kV verbinding wordt gebouwd met een nieuw type mast: Wintrack. Deze mast bestaat uit twee pilaarvormige palen en heeft als groot voordeel dat de draden er zó in gehangen kunnen worden dat de verbinding landschappelijk een rustiger beeld geeft. Daarnaast is het magneetveld klein.

De masten staan gemiddeld zo’n 350 tot 400 meter uit elkaar en zijn gemiddeld ongeveer 60 meter hoog. Hoe hoog masten precies zijn en hoe ver ze uit elkaar staan, hangt ook van de omgeving af. Zo moeten masten aan de kant van een rivier vaak hoger zijn, zodat schepen onder de verbinding door kunnen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.