Verwijderen vakwerkmasten

Delen via:   

Door de komst van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland, worden de oude verbinding overbodig. Zodra we de nieuwe verbinding in gebruik nemen, verwijderen we de vakwerkmasten van de oude verbinding. 

Het gaat concreet om:

  • een overbodig geraakte 150 kV-verbinding in het Sloegebied, tussen hoogspanningsstation Borssele en de Akkerweg (perceel 1);
  • de 380 kV-verbinding die vanaf Borssele, via Ovezande en Kwadendamme naar Willem-Annapolder bij Kapelle loopt (perceel 2);
  • de 150 kV-verbinding die vanaf Willem-Annapolder, via Kruiningen parallel aan de A58 naar Rilland loopt (perceel 3).

Aannemers

De aannemers die de werkzaamheden gaan uitvoeren zijn inmiddels bekend. SPIE gaat de 380 kV-verbinding tussen Borssele en Willem-Annapolder (perceel 2) verwijderen en is nu al bezig met het verwijderen van de 150 kV-verbinding in het Sloegebied (perceel 1). Aannemer Qirion verwijdert de masten van de 150 kV-verbinding tussen Willem-Annapolder en Rilland (perceel 3). De contracten met de aannemers zijn getekend. De gecontracteerde aannemers gaan alvast aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden. Denk hierbij aan het ontwerpen van de werkwegen en werkterreinen en het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Weghalen 150 kV-verbinding in Sloegebied (perceel 1)

In het Sloegebied wordt een stuk oude hoogspanningsverbinding weggehaald. Het gaat om de oude 150 kV 'Pechiney-lijn', die overbodig is geraakt. De 3 kilometer lange hoogspanningsverbinding loopt vanaf hoogspanningsstation Borssele, langs het Sloegebied naar de Akkerweg, nabij restaurant / partycentrum Landlust. SPIE haalt op dit moment de laatste hoogspanningslijnen uit de masten. In maart wordt gestart met het afbreken van de masten.

Weghalen 380 kV-verbinding Borssele - Willem-Annapolder (perceel 2)

De nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding met wintrackmasten tussen Borssele en Willem-Annapolder is inmiddels gereed. TenneT neemt komend voorjaar - tijdens een onderhoudsstop van de kerncentrale – in ieder geval één van de vier circuits van de nieuwe verbinding in bedrijf. We onderzoeken de mogelijkheid om al twee circuits in bedrijf te nemen. Vanwege de korte periode waarin de werkzaamheden moeten plaatsvinden, is nog niet zeker of dat lukt. Als het wel lukt, kan al in 2023 worden gestart met het weghalen van de oude 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Willem-Annapolder.

Als het niet lukt om beide circuits in bedrijf te nemen, zal er geprobeerd worden het tweede nieuwe circuit in het voorjaar van 2024 in bedrijf te nemen. Het weghalen van de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Willem-Annapolder zal dan medio 2024 starten. Aannemer SPIE en TenneT gaan binnenkort wel alvast keukentafelgesprekken voeren met de betrokken grondeigenaren om afspraken te maken over de werkzaamheden. Zij worden daarvoor persoonlijk benaderd.

Weghalen 150 kV-verbinding Willem-Annapolder - Rilland (perceel 3)

De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Willem-Annapolder en Rilland is nog niet gereed. Op een aantal locaties zijn er problemen met de funderingen, die hersteld moet worden. De realisatie van de nieuwe verbinding is daardoor minimaal een jaar vertraagd. We zijn op dit moment een herstelplan aan het maken. Zodra dat gereed is, hebben we meer zicht op de exacte gevolgen voor de planning. Het weghalen van de bestaande 150 kV-verbinding tussen Willem-Annapolder en Rilland kan pas starten als de nieuwe verbinding in bedrijf is. 

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.