Hoogspanningsstation Rilland

Delen via:   

Om de huidige hoogspanningsverbinding met België (interconnectie) te versterken, werd er op de huidige 380 kV hoogspanningsverbinding Borssele-Zandvliet-Geertruidenberg een nieuwe aftakking gebouwd. Dit door middel van een nieuw hoogspanningsstation bij Rilland. Hierdoor ontstaan drie 'losse' verbindingen: Borssele-Rilland, Geertruidenberg-Rilland, Rilland-Zandvliet (België). Met de komst van het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation is een doorgaande beschikbaarheid van de transportcapaciteit gewaarborgd en kan altijd stroom getransporteerd blijven worden als er een verbinding wegvalt (door onderhoud of storing).SPIE bouwde het station in opdracht van TenneT. SPIE is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen, installeren en onderhouden van energie-efficiënte en milieuvriendelijke installaties. Om het station aan te kunnen sluiten op de bestaande verbinding, waren twaalf wintrackmasten nodig. Vanaf januari 2019 werden deze gebouwd. Sinds oktober 2019 is het hoogspanningsstation in bedrijf en is het eerste tracé, Zandvliet - Borssele, aangesloten. Benieuwd hoe een hoogspanningsstation wordt gebouwd? Bekijk dan het filmpje.

Uitbreiding hoogspanningstation 2021: transformatoren 

De afgelopen jaren heeft TenneT het hoogspanningsstation Rilland 380kV gerealiseerd, als onderdeel van de versterking van het elektriciteitsnet in Zeeland. Maar er zijn nog meer stappen nodig. In 2022 wordt het station voorzien van 2 380/150 kV-transformatoren.

Aanpak 150 kV-netwerk

In Zeeland verwachten we structurele opstoppingen op de elektriciteitswegen. Zowel de lokale (150 kV) elektriciteitswegen als de grote snelweg (380 kV) zitten vol. Door de vele initiatieven voor zonnepanelen en windparken is er in de regio meer aanbod dan vraag naar energie. Om het overschot aan elektriciteit goed af te kunnen voeren, is meer transportcapaciteit nodig. De nieuwe 380 kV-verbinding die we bouwen tussen Borssele en Rilland zorgt voor meer capaciteit op het 380 kV-netwerk. Maar om te voorkomen dat het licht uit gaat door overbelasting, moeten we ook het 150 kV-netwerk aanpassen.

Twee transformatoren

Om de problemen op het 150 kV-net in Zeeland op te lossen, gaat TenneT in de toekomst 2 380/150-kV transformatoren plaatsen op het 380 kV-hoogspanningsstation bij Rilland. Die zorgen ervoor dat we het Zeeuwse en Brabantse netwerk van elkaar los kunnen koppelen. De 2 transformatoren worden met een ondergrondse kabel, die aan de westkant parallel langs het station loopt, aangesloten op de bestaande 150 kV-kabel. De plaatsing van de transformatoren vindt op zijn vroegst in de tweede helft van 2022 plaats.

Binnen vastgestelde inpassingsplan

De twee transformatoren komen op het bestaande hoogspanningsstation te staan. In het rijksinpassingsplan dat is vastgesteld voor de realisatie van het hoogspanningsstation, is al rekening gehouden met de plaatsing. De transformatoren worden geplaatst binnen het bestaande hekwerk en binnen de vastgestelde geluidscontour van het gebied.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.