Bouwproces

Delen via:   

De bouw van een verbinding

Het totale bouwproces van de 380 kV-verbinding, van de aanleg van toegangswegen tot en met het herstellen van de oorspronkelijke situatie, duurt een aantal jaar. In die periode wordt op meer locaties op verschillende tijdstippen gewerkt. Het bouwproces bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: toegangswegen aanleggen
Er is veel materieel en materiaal nodig voor de bouw van een hoogspanningsmast. Daarom begint de aanleg van een verbinding met de aanleg van een weg naar de plaats waar de mast moet komen. Vaak is het voldoende om rijplaten op het land aan te brengen. Soms moet de ondergrond eerst versterkt worden. Daarnaast is ruimte nodig om grond die moet worden afgegraven tijdelijk op te slaan. Die grond wordt weer gebruikt om de oorspronkelijke situatie te herstellen als de verbinding klaar is. Dit is vooral van belang om de waarde van landbouwgrond te behouden.

Stap 2: fundering aanbrengen
Hoogspanningsmasten hebben een stevige fundering nodig. Funderen van een hoogspanningsmast begint met heien van betonnen palen. Vervolgens wordt een bouwput van zo’n drie meter diep gegraven. Bronbemaling zorgt ervoor dat de put vrij blijft van water. In de bouwput wordt een fundering van beton gelegd.

Stap 3: wintrackmast bouwen
De 380 kV-verbinding wordt grotendeels met wintrackmasten aangelegd. De wintrackmast is een innovatieve mast die de traditionele vakwerkmast vervangt en zorgt voor een forse reductie van de magneetveldzone. Grote vrachtwagens leveren de masten in delen aan. Vervolgens worden de masten met een montagekraan opgebouwd.

Stap 4: geleiders ophangen
De stroomkabels in een hoogspanningsverbinding heten geleiders. Pas als er een aantal masten staat, kunnen ze opgehangen worden. Met katrollen wordt eerst handmatig een nylondraad, en vervolgens een staaldraad in de masten getrokken. Rem- en liermachines trekken de geleiders aan deze staaldraad in de masten. De geleiders staan daarvoor op haspels klaar. De rem- en liermachines staan op enige afstand van de eerste en laatste mast waarover de kabels gelierd worden.

Stap 5: combineren met bestaande hoogspanningsverbindingen
De nieuwe en de bestaande 380 kV-verbinding worden tussen het hoogspanningsstation Borssele en Willem-Anna-Polder gecombineerd. Deze lijn komt dan bij de nieuwe verbinding in de mast te hangen. Daarnaast wordt tussen Willem-Anna-Polder, Kruiningen en Rilland een gedeelte van de huidige 150 kV-verbinding met de nieuwe verbinding gecombineerd.

Stap 6: afbreken van een oude verbinding
Na de aanleg van de gecombineerde verbinding wordt 21 kilometer van de bestaande 150 kV-verbinding tussen Willem-Anna-Polder en Rilland afgebroken én 21 kilometer van de bestaande 380 kV-verbinding door de Zak van Zuid-Beveland. In totaal verwijderen we daarbij 131 vakwerkmasten uit het Zeeuwse landschap.

Stap 7: herstellen in oude staat
Na de werkzaamheden wordt het land steeds zoveel mogelijk in de oude staat teruggebracht. Dat betekent uiteraard: opruimen van toegangswegen en bouwplaatsen. Maar ook beplanting aanbrengen en gebruikte grond weer in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Eventuele schade, veroorzaakt door de aanleg van de hoogspanningsverbinding, wordt vergoed.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.