Waarom vindt dit project plaats?

Delen via:   

De huidige hoogspanningsverbinding van Borssele naar Geertruidenberg is vol. Het hoogspanningsnet vanuit Borssele wordt volledig benut voor transport van elektriciteit. Dit betekent dat er geen onderhoud meer kan worden uitgevoerd aan de hoogspanningsverbindingen vanuit Borssele, zonder aanmerkelijke productiebeperkingen op te leggen. Afstemming van gelijktijdig onderhoud aan productie-eenheden en het hoogspanningsnetwerk is niet meer mogelijk zonder aanzienlijke structurele economische gevolgen. Maar dit betekent ook dat er onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit beschikbaar is voor nieuwe energieproductie. TenneT heeft een wettelijke verplichting om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten. In het Energieakkoord zijn ook afspraken gemaakt voor de ontwikkeling van offshore windenergie (4.500 MW). De bedoeling is dat een groot deel hiervan wordt aangesloten bij Borssele. De huidige verbinding vanuit Borssele naar Geertruidenberg kan die extra elektriciteit niet transporteren. De nieuwe Zuid-West 380 kV West-verbinding is daarom nodig.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.