Zuid-West 380kV west en de Raad van State

Delen via:   
23 / 06 / 2017

De definitieve besluiten voor de nieuwe 380 kV Hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland (Zuid-West 380 kV west) hebben tot 13 januari 2017 ter inzage gelegen bij de gemeente Kapelle en Bureau Energieprojecten. De beroepen die hierop binnen zijn gekomen (37), zijn met een inhoudelijk reactie van het Ministerie van Economische Zaken ter beoordeling naar de Raad van State verstuurd. Begin juni 2017 heeft TenneT vernomen dat de Raad van State de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) inschakelt om advies te geven over de beroepen.
 
De StAB is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De StAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen hem vragen om de StAB een onderzoek te laten verrichten.
 
Het StAB krijgt drie maanden de tijd voor het opstellen van het advies waarna alle belanghebbenden (appelanten en TenneT) nog drie weken de tijd krijgen om te bezien hoe ze op de adviezen willen reageren. Dat betekent dat de behandeling door de Raad van State (RvS)naar verwachting eind november / begin december plaats vindt. Een uitspraak van de RvS nog dit jaar is niet langer realistisch en wordt nu verwacht vroeg in 2018.
 
Op dit moment bekijkt TenneT wat hiervan de consequenties zijn voor de verschillende onderdelen in het project. Vanzelfsprekend doen we er alles aan om binnen de oorspronkelijke planning te blijven.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.