Zuid West 380 kV West wacht op uitspraak

Delen via:   
15 / 11 / 2017

De bestaande hoogspanningsverbinding vanuit hoogspanningsstation Borssele zit aan zijn maximale capaciteit. Daarom is het nodig een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en een nieuw te bouwen hoogspanningsstation bij Rilland aan te leggen. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw tracé om te kunnen gebruiken voor transport van elektriciteit. Dat is nodig, want als de situatie blijft zoals die nu is, kan er geen onderhoud aan de hoogspanningsverbindingen vanuit station Borssele worden gepleegd zonder de stroomvoorziening te beperken.

Waarom die naam?
‘Zuid West 380 kV ’ zorgt ervoor dat er een nieuwe hoogspanningsverbinding van Borssele naar de landelijke ring bij Tilburg komt. De benaming draagt de toevoeging ‘west’, omdat het tracé Borssele – Tilburg in tweeën is gesplitst door een nieuw hoogspanningsstation bij Rilland. Het westelijke tracédeel, dus vanaf Borssele naar dit station, wordt als eerste gerealiseerd om de energie die de komende jaren met windmolens op zee wordt opgewekt goed te kunnen transporteren. Het oostelijke tracédeel is vertraagd, maar dat heeft geen invloed op de werkzaamheden voor het westelijke deel.

Raad van State
Begin 2016 zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen voor de bouw van het nieuwe hoogspanningsstation in Rilland. Dit hoort eigenlijk niet bij de aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid West 380 kV West, maar is daar wel nauw mee verbonden. De werkzaamheden aan de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Borsele zijn nog niet begonnen, omdat de Raad van State zich nog buigt over beroepen die zijn binnengekomen op de besluitvorming. In de eerste helft van 2018 spreekt de Raad van State zich hierover uit en afhankelijk daarvan kunnen we de definitieve planning opstellen. 

Volgend jaar beginnen we met de aanleg en openen we een informatiecentrum in het oude stationsgebouw van treinstation Kruiningen/Yerseke. Daar kan iedereen met vragen naar toe komen. Natuurlijk worden belanghebbenden voor aanvang van de werkzaamheden via verschillende communicatiekanalen en informatieavonden geïnformeerd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.