Wijzigingsbesluit inpassingsplan ‘Zuid – West 380 kV west’ (Borssele – Rilland)

Delen via:   
02 / 11 / 2018

Op 8 augustus 2018 heeft de Raad van State bijna alle beroepen tegen het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten ongegrond verklaard. Dit blijkt uit de uitspraak naar aanleiding van de ingestelde beroepen tegen de vaststelling van het
inpassingsplan voor de verbinding door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Op twee onderdelen hebben de bezwaarmakers gelijk gekregen. Zo moest het landschapsplan aangepast worden,
omdat er nu niet vermeld wordt dat in het gebied 't Sloe een natuurcompensatie moet komen van 2,57 hectare. Daarnaast komen er geen knotwilgen bij een weel aan de Nieuwkamersedijk bij Heinkenszand.
 
Met dit wijzigingsbesluit, wat nu is gepubliceerd, wordt uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.