Voortgang werkzaamheden hoogspanningsstation Rilland in januari

Delen via:   
19 / 12 / 2018

De bouw van hoogspanningsstation Rilland is in volle gang. Om het station te kunnen aansluiten, zijn twaalf wintrackmasten nodig. In januari wordt de bouw van de twaalf wintrackmasten rondom hoogspanningsstation Rilland hervat.

Op dit moment vinden de voorbereidingen voor de werkzaamheden in Rilland - zoals het ontwerpen van de volledig stalen masten - nog achter de schermen plaats. Vanaf januari gaan we buiten aan de slag. Aannemer SPIE werkt inmiddels anderhalf jaar aan de bouw van het hoogspanningsstation bij Rilland. En daar gaan ze gestaag mee verder. Om het nieuwe hoogspanningsstation eind 2019 te kunnen aansluiten op de bestaande hoogspanningsverbinding, is het noodzakelijk dat de twaalf nieuwe wintrackmasten er zo snel mogelijk komen.

Inrichten werkterreinen en kappen bosschage

Vanaf 7 januari worden de werkterreinen ingericht en bouwwegen aangelegd voor de twaalf mastlocaties rondom het station. Een week later wordt bosschage gerooid ten noorden van de A58 vlakbij het kanaal. In de weken die volgen bouwen we een nieuwe bouwkeet ten noorden van het in aanbouw zijnde hoogspanningsstation.

Heiwerkzaamheden

Vanaf 21 januari starten de heiwerkzaamheden voor de fundatie van de hoogspanningsmasten (wintrackmasten). Het heien vindt plaats op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Gedurende zeven weken gaan op twaalf locaties heipalen de grond in. Als de palen zijn geslagen, wordt de bouwput gegraven en de fundering van de masten aangelegd. Eind maart wordt de eerste mast opgebouwd. Lees hier meer over het bouwproces van een hoogspanningsmast.

Wat merkt u ervan?

Vanaf de A58 zijn de heistelling en werkzaamheden zichtbaar. Als weggebruiker merkt u verder niets van de heiwerkzaamheden. Omdat er weinig nabij gelegen woningen zijn, levert het heien nauwelijks geluid- en trillingshinder op (direct omwonenden zijn geïnformeerd). Vanaf januari gaat extra bouwverkeer naar het terrein voor de aanvoer van de heipalen, beton en wapening.

Drie verbindingen

Met de twaalf nieuwe masten kan de huidige hoogspanningsverbinding eind 2019 op het nieuwe hoogspanningsstation Rilland worden aangesloten, zodat deze in gebruik kan worden genomen. Daarmee ontstaan drie losse verbindingen: naar Borssele, Geertruidenberg en Zandvliet (België). Nu is dit er nog maar één. Er ontstaat zo meer flexibiliteit in de verdeling van energie.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.