Vooraankondiging ter inzage legging voor de nieuwe 380 kV verbinding Borssele - Rilland

Delen via:   
18 / 02 / 2016

Op vrijdag 4 maart 2016 start de terinzagelegging van het ontwerp inpassingsplan, de ontwerp vergunnigen/ontheffingen en het Milieueffectrapport voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV West tussen Borssele en Rilland. De inzagetermijn duurt zes weken en eindigt op donderdag 14 april 2016. Een ieder kan hierop een zienswijze indienen. Meer informatie hoe u dat doet en waar dat kan, vindt u vanaf 4 maart 2016 op deze website.

In het ontwerp inpassingsplan staat de exacte ligging van de nieuwe verbinding, de regels en (kwaliteits)eisen voor het project en de motivatie voor het bouwen van de Zuid-West 380 kV-west verbinding. Het inpassingsplan is een ruimtelijk besluit van de Ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Met het inpassingsplan en de bijbehorende vergunningen wordt de bouw van deze verbinding juridisch mogelijk gemaakt. Voor coördinatie van het inpassingsplan en de voor de verbinding benodigde vergunningen wordt de Rijkscoördinatieregeling toegepast.
 
Op 4 maart 2016 vindt u op deze website een link naar de website van Bureau-energieprojecten waarop u alle officiële stukken kunt vinden die horen bij het ontwerp inpassingsplan. Dinsdag 22 en donderdag 29 maart vinden er informatieavonden plaats waar u medewerkers van beide ministeries en TenneT vragen kunt stellen.

22 maart 2016, 19.00 - 21.00 uur

Vergader- en congrescentrum De Stenge, Stengeplein 1, Heinkenszand

29 maart 2016, 19.00 - 21.00 uur

Dorpshuis De Meiboom, Kerkpolder 30, Krabbendijke

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.