Vooraankondiging ontwerp-inpassingsplan hoogspanningsstation Rilland

Delen via:   
01 / 06 / 2015

Op vrijdag 5 juni 2015 start de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan voor hoogspanningsstation Rilland. Tevens gaan de ontwerp-besluiten ter inzage met onder andere de ontwerp-omgevingsvergunning.
De inzagetermijn duurt zes weken en eindigt 16 juli 2015.

Om de huidige hoogspanningsverbinding met België (interconnectie) te versterken wordt er op de huidige 380kV hoogspanningsverbinding Borssele-Zandvliet-Geertruidenberg een volwaardige aftakking gebouwd. Dit wordt gerealiseerd door middel van een nieuw schakelstation nabij Rilland.
 
In dit ontwerp-inpassingsplan staan de exacte ligging van station Rilland, de regels en (kwaliteits)eisen voor het project en  de motivatie voor het bouwen van dit hoogspanningsstation. Het inpassingsplan is een ruimtelijk besluit van de Ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Met het inpassingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunningen wordt de bouw van het station juridisch mogelijk gemaakt. Voor coördinatie van het inpassingsplan en de voor het station benodigde vergunningen wordt de Rijkscoördinatieregeling toegepast.
 
Op 5 juni 2015 vindt u op deze website een link naar het ontwerp-inpassingsplan. Donderdag 18 juni vindt er een informatieavond plaats over het nieuwe 380kV hoogspanningsstation in het Dorpshuis te Rilland van 19.00 tot 20.30. Voor andere hoogspanningsprojecten in Zeeland zullen aparte informatieavonden gehouden worden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.