Vooraankondiging Inpassingsplan en besluiten station Rilland

Delen via:   
15 / 10 / 2015

Op vrijdag 23 oktober 2015 start de terinzagelegging van het Inpassingsplan en de besluiten van hoogspanningsstation Rilland. De inzagetermijn duurt zes weken en eindigt 4 december 2015.

In dit Inpassingsplan staan de exacte ligging van station Rilland, de regels en (kwaliteits)eisen voor het project en de nut en noodzaak voor het bouwen van dit hoogspanningsstation. Tevens liggen er negen besluiten ter inzage: een Omgevingsvergunning van de gemeente Reimerswaal voor aanleg van het station en verbindingen, ontheffingen Flora- en faunawet (aanlegfase en beheerfase), een watervergunning en een vergunning Wet beheer Rijkswaterstaatswerken van Rijkswaterstaat, een watervergunning en een Keurontheffing wegensysteem van waterschap Scheldestromen, een ontheffing Wegenverordening van de provincie Zeeland en een Spoorwegwetvergunning van ProRail.
 
De ontwerpen van het hierboven bedoelde plan en van de andere besluiten hebben van vrijdag 5 juni tot en met donderdag 16 juli 2015 ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn 11 zienswijzen van 17 personen en organisaties naar voren gebracht. Onlangs is, rekening houdend met deze zienswijzen, het Inpassingsplan vastgesteld en zijn de overige besluiten genomen.
Het Inpassingsplan maakt onderdeel uit van de Rijkscoördinatieregeling. Dit is een bestemmingsplan op rijksniveau en wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu.

Op 23 oktober vindt u op deze website een link naar het Inpassingsplan en de besluiten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.