Vogeltellingen Oosterschelde

Delen via:   
23 / 08 / 2016

Bij de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV hechten we groot belang aan het zorgvuldig doen van natuuronderzoeken. Dit om vooraf te weten wat de invloed van de aanleg van de hoogspanningsverbinding op de natuur is. In 2008 hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd. Ondanks dat we niet verwachten dat er veel veranderd is, nemen we het zekere voor het onzekere en gaan we een onderzoek, de huidige vogelstand, opnieuw uitvoeren. De onderzoeken vinden plaats in het Natura 2000-gebied, aan de kuststrook van de Oosterschelde, rondom Krabbendijke. Hier is voor gekozen omdat dit de locatie is waar een nieuwe mast in de Oosterschelde geplaatst wordt.

Periode

Het verzoek om de vogeltelling opnieuw te onderzoeken kwam ook naar voren uit meerdere zienswijzen die naar aanleiding van het ontwerp-inpassingsplan zijn ingediend. De tellingen worden door Arcadis uitgevoerd, in de periode van eind augustus tot eind oktober en gebeurt met zogenaamde telstokken. Er is bewust gekozen om in de piekperiode van de najaarstrek de metingen uit te voeren. De onderzoeken moeten uitwijzen wat het effecten van de aanleg zijn voor steltlopers en andere niet-broedvogels.

Bij die telling worden verspreid langs de dijk vijf telvakken gemaakt. De buitengrens is op 200 meter loodrecht op de dijk (gemarkeerd met paaltjes). De duur van een telling is zes uur voor twee telvakken (aan beide zijden van de teller), waarbij iedere 15 minuten het aantal vogels wordt genoteerd. Naast de vogels op de slikken tellen we voor enkele soorten ook het aantal vogels op de dijk en de dijkvoet. Dit wordt als hoogwatervluchtplaats-telling gebruikt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.