Vertraging bij bouw nieuwe hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland

Delen via:   
28 / 09 / 2022

TenneT werkt momenteel hard aan de realisatie van een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. De bouw van de nieuwe verbinding loopt helaas vertraging op. De eerder geplande inbedrijfname van de verbinding in het tweede kwartaal van 2023 is niet langer haalbaar, vanwege een onlangs geconstateerd kwaliteitsprobleem bij funderingspalen op 14 mastlocaties in het deeltracé tussen Willem-Annapolder en Rilland. TenneT houdt rekening met een vertraging van 12 maanden.

TenneT werkt momenteel samen met aannemer Switch aan een herstelplan en een nieuwe planning. Daarbij wordt kritisch gekeken of het mogelijk is om op een veilige manier te versnellen. Daarna moeten er opnieuw meerdere VNB’s (een Voorziene Niet-Beschikbaarheid in een specifiek deel van het hoogspanningsnet van TenneT) worden aangevraagd om een deel van de verbinding veilig te kunnen bouwen en aan te kunnen sluiten. Dit betekent dat TenneT op dit moment nog niet goed kan inschatten wanneer de inbedrijfname van de nieuwe hoogspanningsverbinding mogelijk is. Naar verwachting ontstaat er in de loop van dit jaar meer duidelijkheid over de nieuwe IBN-datum.

Geen grote gevolgen voor stroomnet

TenneT beseft dat vertraging van de bouw van de nieuwe 380 kV verbinding Borssele – Rilland vervelende consequenties heeft, met name voor perceeleigenaren. De aannemer is langer aan het werk dan gepland op een flink aantal percelen. De impact van de vertraging op de congestieproblematiek op het huidige elektriciteitsnetwerk in Zeeland is gelukkig wel beperkt. Binnenkort worden er twee nieuwe 380/150 kV transformatoren op hoogspanningsstation Rilland in gebruik genomen. Die zorgen ervoor dat er extra ruimte komt op het hoogspanningsnet in de regio. Daarmee wordt de huidige congestie op de hoogspanningssnelweg voor een groot deel opgelost. Indien de elektriciteit van windparken op zee op een zeer zonnige en winderige dag toch niet afgevoerd kan worden via de bestaande 380 kV-verbinding, past TenneT congestiemanagement toe om het probleem op te lossen. De vertraging heeft naar verwachting ook geen effect op het congestievraagstuk in Noord-Brabant. De vertraging betreft de aanleg van een nieuwe (landelijke) hoogspanningssnelweg en staat los van de knelpunten op het provinciale Brabantse hoogspanningsnet. 

Verwijderen bestaande verbinding ook later van start

Door de vertraging bij de aanleg van de nieuwe verbinding, blijft de bestaande verbinding ook nog iets langer staan. Zodra de nieuwe verbinding volledig klaar is, breken we 21 kilometer van de bestaande 380 kV-verbinding in de Zak van Zuid-Beveland af. Daarnaast verwijderen we 21 kilometer van de bestaande 150 kV-verbinding tussen Willem-Annapolder en Rilland. De voorbereidingen voor het verwijderen van de verbinding starten wel al. De aannemers voor het werk worden binnenkort bekend. 
 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.