Vertraging beperken

Delen via:   
14 / 01 / 2019

Door de contractbreuk met de aannemer loopt de realisatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland helaas vertraging op. TenneT hoopt de aanleg te kunnen versnellen door gelijktijdig op meerdere plekken met verschillende aannemers te gaan werken. TenneT bereidt zich voor op nieuwe aanbestedingen. Zodra de opdracht gegund is aan de nieuwe aannemers, zal duidelijk worden waar, wanneer en hoe wordt gewerkt. We streven ernaar in het najaar van 2019 het werk te kunnen gaan uitvoeren. Er zal dan veel werk gedaan worden in korte tijd om het bouwproces te versnellen. Vanwege het tijdelijk stilliggen van de werkzaamheden moeten een aantal eerder verleende vergunningen voor de tijdelijke werkzaamheden worden verlengd. Zoals de vergunningen voor de tijdelijke werkwegen en voor de verstoringen van de natuurwaarden tijdens de aanleg. TenneT gaat deze vergunningen eind januari aanvragen bij de verschillende bevoegde overheden. De inspraak op de concept besluiten van deze vergunningen, vindt dan naar verwachting vanaf het voorjaar van 2019 plaats.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.