Valmont SM levert masten voor deeltracé 1

Delen via:   
07 / 05 / 2020

Het Deense bedrijf Valmont SM gaat 103 nieuwe Wintrack III pylonen leveren voor de 380 kV-verbinding tussen Borssele en Willem-Annapolder (deeltracé 1).

De nieuw te bouwen hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland wordt gerealiseerd met in totaal 207 nieuwe type Wintrack III pylonen op 107 verschillende mastlocaties. De bouw van de andere helft van de masten werd eerder al gegund aan VDL Network Supplies. De masten zijn geschikt voor 4 circuits 380 kV en een combinatie van 380/150 kV. Na de zomer start TenneT de aanleg van de verbinding, planning is om deze in 2022 in gebruik te nemen. Het civiele werk voor deze verbinding zal voor de zomer gegund worden aan twee partijen.

Naast de 48 kilometer lange verbinding tussen Borssele en Rilland legt TenneT een verbinding aan met de Wintrack III masten tussen Eemshaven-Vierverlaten 380 kV. Valmont SM is hier ook een van de twee partijen die de Wintrack III mast levert.

Valmont SM is onderdeel van Valmont Company Industries Inc. Het bedrijf maakt staal constructies voor onder andere off shore olie en gas winning, windenergie en transportsystemen en infrastructuur. Valmont SM is gevestigd in Roedekro, Denemarken, 20 kilometer van de Duitse grens.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.