Tijdelijke verbindingen nodig bij gemeente Borsele

Delen via:   
28 / 02 / 2018

De gemeente Borsele heeft besloten de medewerking te verlenen aan de realisatie van tijdelijke hoogspanningsverbindingen op het tracé Zuid West 380 kV West. Hiervoor zal door TenneT een vergunning worden aangevraagd. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden op de realisatie van de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borsele en Rilland. Omgeving en betrokkenen zullen over deze werkzaamheden worden geïnformeerd. Een deel van deze werkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd zodra de kerncentrale tijdens groot onderhoud  uit bedrijf is en kunnen daarom maar op zeer beperkte momenten plaats vinden.
 
Tijdelijke verbindingen
Op twee plaatsen kruist de nieuwe verbinding een oude verbinding. Om de bouw van de nieuwe verbinding mogelijk te maken en iedereen van stroom te blijven voorzien worden op twee plaatsen tijdelijke verbindingen aangelegd. Deze verbindingen nemen voor de een korte periode de transportfunctie van de oude verbinding over, zodat deze kunnen worden verwijderd en de nieuwe in de plaats kunnen worden gebouwd.
 
Bij Nieuwkamersedijk
Voor de aanleg van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borsele naar Rilland is bij Nieuwkamersedijk een tijdelijke verbinding nodig. Deze tijdelijke verbinding is noodzakelijk omdat de nieuwe 380 kV verbinding de bestaande 150 kV verbinding Borssele-Terneuzen kruist. De tijdelijke verbinding bestaat uit twee 150 kV verbindingen op 4 tijdelijke masten. De bestaande 150 kV verbinding Borssele- Terneuzen zal worden verwijderd en een ondergrondse verbinding zal deze functie overnemen. Op deze manier zal de bestaande 150 kV verbinding straks ondergronds de nieuwe bovengrondse 380 kV verbinding kruisen. Verwachting is dat de vanaf eind juni deze verbinding 5 maanden in gebruik zal zijn. De bouw van de tijdelijke verbinding staat gepland eind mei 2018.
 
Bij transformatorstation Borssele

Voor de aanleg van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borsele naar Rilland is in de buurt van transformatorstation Borssele (aan de Weelweg) een tijdelijke verbinding nodig. Deze werkzaamheden kunnen alleen plaats vinden in de periode dat de kerncentrale uit bedrijf is gedurende het jaarlijks onderhoud. Door de tijdelijke verbinding dubbel aan te leggen is er flexibiliteit in de werkzaamheden en kan ook buiten het uit bedrijf nemen van de verbinding gewerkt worden. De tijdelijke verbinding bestaat uit een dubbele 380 kV verbinding op 6 tijdelijke masten. Verwachting is dat de tijdelijke verbinding vanaf november 2018 18 maanden in bedrijf is. De bouw van de tijdelijke verbinding staat gepland in oktober 2018.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.