Ter inzage legging ontwerpbesluiten fase 2 afgerond

Delen via:   
17 / 07 / 2017

Van vrijdag 19 mei 2017 tot en met donderdag 29 juni 2017 liggen de ontwerpbesluiten van fase 2 met onderliggende stukken ter inzage. Het gaat nu in fase 2 om de volgende overige besluiten:

  • Omgevingsvergunning bouw uitbreiding station Borssele 380 kV met 2 velden en 3 portalen
  • Omgevingsvergunning bouw twee opstijgpunten 150 kV
  • Watervergunning bemalingen ten behoeve van aanleg 150 kV kabel

Er is 1 zienswijze binnengekomen. Deze is beschikbaar via: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/zuid-west-380-kv-west/fase-2
 
Volgens de huidige planning liggen de definitieve besluiten fase 2 vanaf het eind van de zomer ter inzage. Meer informatie hierover vindt u te zijner tijd op deze website.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.