Start werkzaamheden tijdelijke verbinding bij hoogspanningsstation Borssele

Delen via:   
15 / 10 / 2021

De nieuwe 380 kV verbinding die we bouwen, kruist in het Sloebos nabij hoogspanningsstation Borssele de bestaande 380 kV verbinding. Om de geleiders van de nieuwe verbinding veilig aan te kunnen sluiten op het hoogspanningsstation, moet de bestaande verbinding tijdelijk omgeleid worden. Daarom bouwen we een tijdelijke 380 kV verbinding als bypass. Deze neemt de functie van de bestaande verbinding over, totdat de nieuwe verbinding in gebruik genomen wordt.

Aannemer BAM start 18 oktober met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de tijdelijke verbinding. Denk aan het klepelen – het omspitten van de grond – nabij mast 1001 en 1002 en het snoeien van een klein aantal bomen. Zo maken we de locatie klaar voor het aanleggen van het werkterrein in december. In verband met de werkzaamheden wordt de Weelhoekweg tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. De omleidingsroute wordt ter plekke aangegeven met bebording. De omleiding duurt naar verwachting tot eind april 2022.

Bouw tijdelijke verbinding
De bouw van de tijdelijke hoogspanningsverbinding vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022. In april 2022 staat het jaarlijkse onderhoud aan de kerncentrale gepland. Dit betekent dat de bestaande 380 kV-verbinding in die periode tijdelijk buiten bedrijf is. Dat is het moment dat de tijdelijke bypass aangesloten wordt en in bedrijf gaat. Vanaf dan kunnen onze collega’s veilig verder werken aan het trekken van de stroomlijnen van de nieuwe verbinding. Zodra de nieuwe verbinding in bedrijf is, wordt de bypass weer afgebroken. Dit gebeurt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024. Voor de periode dat de tijdelijke hoogspanningsverbinding in gebruik is, wordt een vergunning aangevraagd bij de gemeente Borsele.

De tijdelijke verbinding is weergegeven op onderstaande kaart:

Zorgvuldige uitvoering
Tijdens de bouw van de tijdelijke verbinding wordt rekening gehouden met de flora en fauna in de omgeving. Een ecoloog bekijkt vooraf de huidige situatie en stelt vast hoe we de werkzaamheden kunnen uitvoeren met zo min mogelijk impact op de omgeving.

Compensatie groen
Voor de aanleg van de tijdelijke lijn en de bouw van de nieuwe verbinding zijn eerder al bomen gekapt in het Sloebos. TenneT heeft een stuk minder groen weggehaald dan eerder gepland was. Dat komt omdat er maar één tijdelijke verbinding aangebracht wordt, in plaats van de eerder geplande twee. De bomenstrook van ruim drie hectare langs de Ossenweg kon daardoor blijven staan. Als de nieuwe verbinding helemaal in bedrijf is wordt niet alleen de tijdelijke bypass weer afgebroken, maar worden ook de bestaande vakwerkmasten in het Sloebos (die dan geen functie meer hebben) verwijderd. Vervolgens wordt het Sloebos in de oorspronkelijke staat hersteld.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.