Start aanleg funderingen vakwerkmasten bij Kanaal door Zuid-Beveland

Delen via:   
15 / 05 / 2020

Eind 2020 start de bouw van de wintrackmasten voor de nieuwe verbinding tussen Borssele en Rilland. Voor die tijd voeren we op een aantal locaties al voorbereidende werkzaamheden uit. Langs het Kanaal door Zuid-Beveland bouwen we dit jaar twee nieuwe vakwerkmasten.

Wat gaan we doen?

Om met de nieuwe hoogspanningsverbinding het kanaal te kunnen kruisen, zijn extra hoge hoogspanningsmasten nodig. De masten moeten circa honderd meter hoog worden, vanwege de benodigde doorvaarthoogte op het kanaal. Die hoogte kunnen we niet behalen met de toepassing van wintrackmasten. Daarom plaatsen we bij het kanaal twee nieuwe vakwerkmasten. De masten komen ten noorden van de Rijksweg (N289) en de spoorlijn.

Maandag 18 mei starten de voorbereidingen voor het aanleggen van de funderingen voor de mast aan de westzijde van het kanaal. Aannemingsbedrijf Reimerswaal voert in die week zand en rijplaten aan voor het werkterrein naast de Noordeweg. De week erna wordt het werkterrein aangelegd. Begin juni start SPIE daar met het bouwen van de fundatie.

Nadat het werkterrein aan de westkant gereed is, beginnen we op 1 juni met de aanleg van het werkterrein aan de oostkant van het kanaal in de omgeving van Vlake. De vakwerkmasten zelf worden kort na de zomer geplaatst.

Verkeersmaatregelen westkant kanaal (gemeente Kapelle)

Aan de westkant van het kanaal (gemeente Kapelle) vindt de zandaanvoer plaats via de Rijksweg (N289) – Kelhoekseweg - Schoorse Bredeweg. Vanaf maandag 18 mei is de Schoorse Bredeweg een aantal weken afgesloten voor doorgaand verkeer. We plaatsen in die periode rijplaten op de weg. Dat is nodig om schade aan de weg te voorkomen tijdens de zware transporten. Bestemmingsverkeer is wel mogelijk. 

Verkeersmaatregelen oostkant kanaal (gemeente Reimerswaal)

Aan de oostkant van het kanaal (gemeente Reimerswaal) vindt vanaf 1 juni de zandaanvoer plaats via de Oude Rijksweg (N289) - Kanaalweg. In de eerste week is er tijdelijk lichte verkeershinder ter hoogte van het werkterrein. Fietsverkeer wordt dan over de weg geleid. De Kanaalweg blijft verder wel open voor doorgaand verkeer.

* Ook op 16,17 en 18 juni is er bedrijvigheid in de omgeving. Op 16 juni wordt extra zand aangevoerd voor het werkterrein. Op 17 en 18 juni worden de rijplaten en het zand op de Schoorse Bredeweg verwijderd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.