Stand van zaken onderzoek verkabeling bestaande 380 kV verbinding bij Krabbendijke

Delen via:   
28 / 02 / 2018

In de zomer van 2016 heeft de Minister van Economische Zaken de regio toegezegd dat een gedeelte van de bestaande 380 kV-verbinding nabij Krabbendijke ondergronds gebracht (verkabeld) zal worden, nadat de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg gereed is. Deze toezegging is een reactie op de vele zienswijzen, die zowel vanuit de inwoners als vanuit de betrokken overheden zijn ingediend tegen het Rijksinpassingsplan voor de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en Rilland. Op langere termijn zal er ten noorden van Krabbendijke dus slechts één (nieuwe) bovengrondse hoogspanningsverbinding overblijven. Vorig jaar mei is door de gemeente een projectgroep gestart om dit proces vorm te geven en de komende maanden zal met betrokkenen worden gesproken. Hiervoor heeft de gemeente een externe partij ingeschakeld.

Projectgroep
De projectgroep onder voorzitterschap van de gemeente Reimerswaal bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de Provincie Zeeland, TenneT, Waterschap Scheldestromen, en Rijkswaterstaat. De projectgroep heeft tot taak om de hiervoor genoemde verkabeling voor te bereiden. De gevolgen van het voorgenomen project voor de omgeving zijn omvangrijk. Goede communicatie met de omgeving is daarom belangrijk. De gemeente Reimerswaal is bevoegd gezag en verantwoordelijk voor een herziening van het bestemmingsplan. De gemeente wordt in dit project ondersteund door een externe deskundige die de gesprekken met de berokkenen in de omgeving voert. Uiteindelijk zal TenneT het project gaan uitvoeren.  

In gesprek met belanghebbenden en omgeving
De projectgroep wil het tweede kwartaal van 2018 gebruiken om de verschillende mogelijkheden tot het ondergronds brengen van de bestaande verbinding nader te verkennen, waarbij het gesprek wordt aangegaan met belanghebbenden. In de komende maanden worden eerst individuele (keukentafel)gesprekken gevoerd met direct belanghebbenden (grondeigenaren en/of -gebruikers). Zij worden daarvoor binnenkort persoonlijk benaderd. Vervolgens is het de bedoeling om de inwoners van Krabbendijke nader te informeren door middel van een informatieavond. Naar verwachting zal deze informatieavond kort voor de zomervakantie plaatsvinden. De projectgroep wil u graag periodiek op de hoogte houden van de stand van zaken. Dit nieuwsbericht vormt daartoe een eerste aanzet.

Meer informatie via mevrouw van den Dikkenberg van de gemeente Reimerswaal op tel: 14 0113

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.