Splitsing project Zuid-West 380kV in twee delen

Delen via:   
05 / 05 / 2014

Half april is door TenneT bij de Minister van EZ aangeven dat er behoefte is aan een vergroting van de mogelijkheid om elektriciteit te transporteren tussen Nederland en België (‘interconnectiecapaciteit’). Om dit mogelijk te maken is er bij Rilland een koppelstation nodig.

Al geruime tijd wordt door de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) samen met TenneT gewerkt aan de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Onder meer als gevolg van de gewijzigde rekenregels voor magneetvelden van bovengrondse hoogspanningsverbinding heeft het project vertraging opgelopen.Station Rilland
Half april is door TenneT bij de Minister van EZ aangeven dat er behoefte is aan een vergroting van de mogelijkheid om elektriciteit te transporteren tussen Nederland en België (‘interconnectiecapaciteit’). Om dit mogelijk te maken is er bij Rilland een koppelstation nodig. Voor het benodigde inpassingsplan van dit 380 kV station wordt de Rijkscoördinatieregeling opgestart. Naar verwachting wordt het ontwerp-inpassingsplan voor Rilland begin 2015 ter inzage gelegd. Deze beslissing heeft directe consequenties voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg.

Twee delen

Door de bouw van station Rilland ontstaat de mogelijkheid om de verbinding Zuid-West 380 kV nettechnisch te verdelen in een deel Borssele-Rilland en Rilland-Tilburg. Hierdoor is het mogelijk twee inpassingsplannen op te stellen. TenneT heeft EZ recent verzocht deze splitsing toe te passen. De reden hiervoor is dat het netgedeelte Borssele-Rilland het meest urgent is. Dit is vanwege de urgentie om het risico op uitval door onvoldoende transportcapaciteit voor productie te beperken. Dit is extra relevant geworden met de aankondiging van de Minister van EZ van een nieuw windmolenpark voor de kust van Walcheren. Verder wordt het bestaande onderhoudsknelpunt voor de bestaande 380 kV verbinding voor een belangrijk deel opgelost. Met de splitsing kan TenneT sneller inspelen op de actuele situatie en de rol als beheerder van het landelijke transportnet zo goed mogelijk vervullen.

Door twee aparte inpassingsplannen op te stellen kan het deel Borssele-Rilland eerder worden gerealiseerd. EZ heeft TenneT laten weten aan dit verzoek te zullen voldoen.

Planning Borssele- Rilland

Dit betekent dat vooralsnog voorrang wordt gegeven aan het deel Borssele-Rilland. Voor de planning voor het deel Borssele-Rilland heeft de splitsing beperkte gevolgen. Op korte termijn starten de gesprekken met mensen die een gevoelige bestemming zijn over de mogelijkheden voor uitkoop van hun woning door TenneT of (als men niet wil verhuizen) een volledige vergoeding voor de waardevermindering van de woning of woonperceel. De ter inzage legging van het ontwerp-inpassingplan staat nu medio 2015 gepland.

Planning Rilland-Tilburg

Door de bouw van het lijndeel Borssele-Rilland blijft het capaciteitsknelpunt op het lijndeel Rilland-Tilburg echter wel bestaan. Omdat de urgentie hiervan minder hoog ligt, is er voor gekozen om eerst voorrang te geven aan het deel Borssele-Rilland. Dit heeft gevolgen voor de planning van het deel Rilland-Tilburg en voor de mensen daar die met de nieuwe verbinding te maken krijgen. Het is de bedoeling om, zodra de capaciteit dat toelaat, parallel verder te werken aan het deel Rilland-Tilburg. Dit om de vertraging zo veel mogelijk te beperken. Na de zomer 2014 wordt een nadere planning hiervoor bekend gemaakt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.