Sagro start 3 februari met rooiwerkzaamheden in het Sloebos

Delen via:   
30 / 01 / 2020

Aannemingsbedrijf Sagro start in opdracht van TenneT op maandag 3 februari 2020 met rooiwerkzaamheden in een deel van het Sloebos. In totaal haalt Sagro zo’n 3,1 ha aan bomen en struiken weg, voornamelijk aan de zuidwestzijde van het bos en langs de Kaaiweg aan de oostzijde van het bos. Op de overzichtskaart is te zien welke delen (rood gearceerd) van het Sloebos worden gerooid. Sagro start met de werkzaamheden aan de oostzijde van het bos, aan de kant van de Kaaiweg. De werkzaamheden nemen, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer 8 weken in beslag.

Waarom worden de bomen en struiken gerooid? 

De bomenkap is nodig om ruimte te maken voor de bouw van de masten van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland. In het bos komen vijf wintrackmasten te staan. De verwachting is dat de bouw daarvan eind van dit jaar start. De rooiwerkzaamheden vinden nu plaats, omdat de aannemer anders in het broedseizoen van de vogels terechtkomt. TenneT haalt een stuk minder groen weg dan eerder gepland was. Dat komt omdat er tijdens de bouw van de nieuwe hoogspanningsverbinding maar één tijdelijke verbinding aangebracht wordt, in plaats van de eerder geplande twee. De bomenstrook van ruim drie hectare langs de Ossenweg kan blijven staan, waardoor het zicht op het Sloebos vanuit Borssele hetzelfde blijft als nu het geval is. Nadat de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding is gebouwd, wordt het Sloebos in de oorspronkelijke staat hersteld.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden neemt de aannemer een aantal maatregelen voor de veiligheid van het verkeer:

  • Op de Kaaiweg geldt bij de inrit van het werkterrein een snelheidsbeperking. Door middel van verkeersborden worden weggebruikers geattendeerd op het bouwverkeer.
  • Het fietspad Weelhoekweg wordt tijdelijk afgesloten voor fietsers. Fietsers worden omgeleid via de Ossenweg en Kaaiweg. De omleidingsroute wordt ter plekke aangegeven.

De aannemer neemt de geldende verkeersmaatregelen in acht. Alle chauffeurs ontvangen specifieke veiligheidsinstructies voor de lokale situatie. Toch is het voor de eigen veiligheid belangrijk dat weggebruikers altijd alert zijn in de buurt van bouwverkeer en fietsers rekening houden met de dode hoeken van het vrachtverkeer.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.