Ontwerp-vergunningen Zuid-West west 2e fase ter inzage

Delen via:   
19 / 05 / 2017

Om de nieuwe verbinding van Borssele naar Rilland mogelijk te maken zijn bestemmingsplannen aangepast door middel van een (rijks)inpassingsplan. Dit inpassingsplan is eind 2016 vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is een aantal overige besluiten nodig. Deze besluiten worden gelijktijdig met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling), maar in 2 fasen voorbereid, onder coördinatie van de minister van Economische Zaken.
 
Van vrijdag 19 mei 2017 tot en met donderdag 29 juni 2017 liggen de ontwerpbesluiten van fase 2 met onderliggende stukken ter inzage. Het gaat nu in fase 2 om de volgende overige besluiten:

  • Omgevingsvergunning bouw uitbreiding station Borssele 380 kV met 2 velden en 3 portalen
  • Omgevingsvergunning bouw twee opstijgpunten 150 kV
  • Watervergunning bemalingen ten behoeve van aanleg 150 kV kabel

Waar kunt u de stukken inzien? 
U kunt van vrijdag 19 mei 2017 tot en met donderdag 29 juni 2017 de ontwerpbesluiten van fase 2 met onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl.

Daarnaast kunt u de stukken inzien tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locatie:
Gemeente Borsele, Stenevate 10, 4451 KB HEINKENSZAND, T (0113) 238383.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.