Nieuwe aanbestedingsprocedure start volgende maand

Delen via:   
28 / 11 / 2019

TenneT stopt huidige aanbestedingsprocedure civiele werken hoogspanningsverbinding Borssele-Rilland

TenneT heeft besloten de aanbestedingsprocedure stop te zetten voor de civiele werken van de hoogspanningsverbinding Borssele-Rilland. Het gaat hierbij om de aanleg van werkwegen, werkterreinen en funderingen voor de 107 mastlocaties van de nieuwe verbinding. In de aanbestedingsprocedure is aangegeven dat in twee gebieden moet worden gewerkt met twee verschillende aannemers. Die gebieden lopen van Borssele naar 150 kV station Willem-Annapolder (WAP) en van 150 kV station WAP naar 380 kV station Rilland. Voor deze procedure hebben zich slechts twee gegadigden gemeld, waardoor er geen sprake was van concurrentie en de aanbesteding dus is gestopt. In december start TenneT met de nieuwe aanbesteding. Het streven is de werkzaamheden binnen de huidige planning af te ronden.

TenneT verwacht dat door de huidige marktomstandigheden meerdere marktpartijen zullen gaan inschrijven. Immers, werkzaamheden liggen stil vanwege de stikstofproblematiek en de aanbestedingsprocedure voor de hoogspanningslijn Eemshaven-Vierverlaten in Groningen is vrijwel afgerond. TenneT voorziet voor de zomer van 2020 alsnog te kunnen vergunnen. De civiele werken zullen dan na de zomer beginnen.

Tegelijkertijd werken

TenneT gaat in twee gebieden tegelijkertijd werken, met twee aannemers, om in 1,5 jaar de nieuwe hoogspanningsverbinding klaar te krijgen. Die gebieden lopen van Borssele naar 150 kV station Willem-Annapolder (WAP) en van 150 kV station WAP naar Rilland. Uiteraard zal TenneT, samen met de aannemers, hinder voor omwonenden en verkeer zo veel mogelijk beperken. Betrokkenen zullen tijdig en nauwkeurig informatie ontvangen over de werkzaamheden. Voor de start van de bouw krijgt iedereen een uitnodiging voor informatieavonden in de regio.

Tijdelijke lijn Sloebos

Een andere ontwikkeling in deze regio behelst de tijdelijke dubbele verbinding die was voorzien in het Sloebos. Door veranderde omstandigheden (planning en daardoor hogere kosten) is alleen de enkele verbinding nodig die in het originele inpassingsplan was voorzien. Daardoor blijft de bomenstrook, ruim drie hectare, langs de Ossenweg in Borssele gespaard. TenneT trekt de vergunningsaanvragen voor de tijdelijke dubbele verbinding in.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.