Minister gaat door met Voorkeursalternatief Zuid-West 380 kV west

Delen via:   
15 / 09 / 2016

De ontwerp besluiten voor de nieuwe 380 kV verbinding van Borssele naar Rilland hebben van 4 maart tot en met 14 april 2016 ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan is onder andere een zienswijze ontvangen van de provincie Zeeland en gemeenten Kapelle en Reimerswaal. Daarover is in de afgelopen periode overleg geweest. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft samen met TenneT het door bestuurders voorgestelde alternatief onderzocht en besloten door te gaan met het bestaande voorkeursalternatief.

Afweging
Na zorgvuldige afweging van de effecten van het voorgestelde alternatief heeft de minister van EZ geconcludeerd dat de voordelen van een ander voorkeurstracé niet opwegen tegen de nadelen. Daarom is besloten verder te gaan met het voorkeursalternatief, zoals dat ter inzage heeft gelegen in het ontwerp- inpassingsplan. Hierover is met de betrokken bestuurders van de provincie en gemeenten gesproken en is op 20 juli 2016 een brief gestuurd waarin uitgebreid wordt ingegaan op de effecten (lees hier de brief – PDF, 2.2MB – en de bijlage – PDF, 6,3MB).

Verkabeling
De minister van EZ heeft aangegeven dat hij bereid is om samen met TenneT te bekijken of een deel van de bestaande 380 kV verbinding bij Krabbendijke kan worden verkabeld. Dit komt aan de orde wanneer het tracédeel Zuid-West 380 kV oost is gerealiseerd. Hierover heeft de minister op 25 augustus 2016 een brief (PDF, 80kB) gestuurd.

Planning
De planning is om in het najaar het definitieve inpassingsplan ter inzage te leggen. Dan zijn ook alle zienswijzen beantwoord en worden de antwoorden met de definitieve stukken ter inzage gelegd. Meer informatie volgt op deze website.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.