Leverancier van wintrackmasten tussen Willem-Annapolder en Rilland is bekend

Delen via:   
10 / 03 / 2020

TenneT heeft de bouw van de helft van de wintrackmasten voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland gegund aan VDL Network Supplies. In april verwacht TenneT de bouw van de masten van de andere helft van het tracé te gunnen. 

Het traject is opgesplitst in twee werkgebieden. Het werkgebied ten westen van Willem-Annapolder (van Station Borssele tot aan Willem-Annapolder) en het werkgebied ten oosten hiervan (van Willem- Annapolder tot aan hoogspanningsstation Rilland). De aannemers voeren ieder de helft van dit werk uit. 

De opdracht aan VDL omvat de productie, levering en plaatsing van 104 wintrackmasten voor het tracé van Willem-Annapolder naar Rilland. De eerste werkzaamheden starten naar verwachting eind 2020.

Borssele-Rilland 380 kV

De 380 kV-verbinding is van groot belang voor het elektriciteitstransport vanuit Borssele. Op dit moment is de huidige verbinding vol en is onderhoud niet mogelijk. Daarnaast zijn in Borssele de aansluitingen van de geplande windparken op zee te vinden. Dit maakt het noodzakelijk om de transportcapaciteit vanaf landstation Borssele naar het Nederlandse hoogspanningsnet te vergroten. Verder is de nieuwe hoogspanningsverbinding  Zuid-West 380 kV West, inclusief een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bij Rilland, een belangrijke schakel in de verbinding met België. Op deze manier is de leveringszekerheid van elektriciteit gewaarborgd.

De aanleg van de 48 kilometer lange 380 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations Borssele en Rilland start na de zomer van 2020. Na ingebruikname (verwacht in 2022) is er een extra verbinding naast de bestaande verbindingen op dit traject. Het combineren van de nieuwe verbinding met een deel van de bestaande regionale 380 kV-verbinding en 150 kV – verbinding maakt 42 kilometer van die verbinding overbodig. In totaal zal 42 kilometer, 131 vakwerkmasten,  van de bestaande hoogspanningsverbinding worden afgebroken.
De bouw van hoogspanningsstation Rilland voor het 380 kV-transport is afgerond. Deze opdracht is uitgevoerd door SPIE. Spie verzorgt ook de geleidermontage (ophangen van de stroomdraden) van de gehele verbinding.

Voor deze zomer verwacht TenneT het contract voor de civiele werkzaamheden te gunnen aan twee verschillende partijen. Dit gaat om het aanleggen van werkwegen, werkterreinen en mastfundaties voor de masten en het herstel van de grond na ingebruikname van de hoogspanningsverbinding

Masten

De nieuwe hoogspanningsverbinding wordt uitgevoerd met wintrackmasten. Met hun ranke ontwerp spelen Wintrackmasten in op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en maken het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte in de omgeving. Een wintrackmast bestaat uit twee pylonen, waaraan de hoogspanningslijnen worden gehangen.

Eerder plaatste TenneT deze wintrackmasten masten al bij:

  • de nieuwe 380 kV-verbinding in de Randstad (Beverwijk-Bleiswijk-Wateringen);
  • het Nederlandse deel van de grensoverschrijdende 380 kV-verbinding Doetinchem-Wesel;
  • en straks bij de aanleg van nieuwe 380 kV-verbinding in Groningen (Eemshaven-Vierverlaten).

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.