Laatste week terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan

Delen via:   
07 / 07 / 2015

De termijn voor het indienen van zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan (inclusief de ontwerp-besluiten) voor het hoogspanningsstation in Rilland sluit vrijdag 16 juli.

Tot die datum is het nog mogelijk om zienswijzen in te dienen. Indien u daarvoor aanleiding ziet, is het belangrijk om nu al op de ontwerpbesluiten te reageren. Op het moment dat het besluit (het Inpassingsplan) definitief is en u op de ontwerpbesluiten geen zienswijze heeft ingediend, kunt u op enkele uitzonderingen na, geen beroep bij de Raad van State aantekenen.
 
Vervolgens worden deze door de ministeries en TenneT in behandeling genomen voor het definitief maken van het inpassingsplan. Vanaf medio oktober zijn de definitieve besluiten van het inpassingsplan bekend. Hiertegen kan nog in beroep worden gegaan bij de Raad van State. Over de precieze datum zult u onder meer via deze website worden geïnformeerd. In het voorjaar van 2016 start TenneT dan met de bouw van het nieuwe hoogspanningsstation.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.