Laatste stand van zaken Zuid West 380 kV West

Delen via:   
21 / 12 / 2017

De Raad van State (RvS) bekijkt op dit moment alle beroepen die zijn ingediend naar aanleiding van het Inpassingsplan voor de nieuwe hoogspanningsverbinding van hoogspanningsstation Borssele naar het nieuw te bouwen hoogspanningsstation in Rilland (momenteel in aanbouw). Op 5 en 6 februari 2018 vindt de zitting van de RvS plaats. De uitspraak door de RvS verwachten wij rond mei 2018. Afhankelijk van deze uitspraak kan er een definitieve planning worden opgesteld.
 
Ondanks dat er nog geen definitieve uitspraak is vinden er volgend jaar wel een aantal werkzaamheden plaats. Net als nu bij hoogspanningsstation in Rilland, aangaande de bouw van het hoogspanningsstation zelf en de bouw van twaalf hoogspanningsmasten (wintrackmasten). Deze vinden plaats op basis van het inmiddels onherroepelijk zijnde Inpassingsplan hoogspanningsstation 380 kV Rilland.
Daarnaast vinden er veldonderzoeken plaats op locaties van het nieuwe hoogspanningstracé. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden die mogen plaats vinden onafhankelijk van de uitspraak. Uiteraard informeren wij direct betrokkenen hierover.
 
Inmiddels is bekend welke aannemers de bouwwerkzaamheden gaan uitvoeren: Heijmans/ Europoles gaat de masten plaatsen en Spie zal de hoogspanningslijnen (geleidermontage) aanbrengen in de masten. Met beide partijen maken wij de komende periode afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden.
 
Contact
Zodra de definitieve planning bekend is, nodigen wij u uit voor informatieavonden bij u in de buurt. Uiteraard houden we u ook tijdens de bouw op de hoogte. Met onze digitale communicatiemiddelen zoals een nieuwsbrief kunnen we u tijdig informeren als dat nodig is. Hiervoor ontvangen we graag uw e-mailadres. Hier kunt u zich inschrijven.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.