Inpassingsplan Zuid-West 380 kV west nu ter inzage

Delen via:   
02 / 12 / 2016

Van vrijdag 2 december 2016 tot en met vrijdag 13 januari 2017 liggen het Inpassingsplan en de besluiten voor Zuid-West 380 kV west ter inzage. U kunt in deze periode het inpassingsplan, de overige besluiten, het MER en de andere onderliggende stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken tijdens reguliere openingstijden inzien bij de Gemeente Kapelle: Kerkplein 1, 4420 AC Kapelle.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het indienen van een beroepschrift is mogelijk van zaterdag 3 december 2016 tot en met vrijdag 13 januari 2017. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen. Meer informatie over het indienen van een beroep kunt u in de kennisgeving hieronder vinden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.