Inpassingsplan en besluiten Rilland nu ter inzage

Delen via:   
19 / 11 / 2015

Vanaf vandaag, 23 oktober 2015, liggen het Inpassingsplan en de besluiten van hoogspanningsstation Rilland ter inzage.

Via deze link kunt u het Inpassingsplan en de besluiten lezen. U kunt geen zienswijze indienen. Wel kunt u beroep aantekenen bij de Raad van State indien u een zienswijze heeft ingediend op de ontwerpbesluiten. De termijn van terinzagelegging duurt zes weken en eindigt op 4 december 2015.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.