Informatievoorziening aanpassing verbinding Krabbendijke

Delen via:   
10 / 03 / 2015

Donderdag 5 maart zijn omwonenden, gemeenteraad en geïnteresseerden geïnformeerd over de verandering van het tracé van de hoogspanningsverbinding bij Krabbendijke.

Vraag naar alternatief huidig tracé

Tussen Borsele en Rilland komt een nieuwe hoogspanningsverbinding, die naast de huidige hoogspanningsverbinding wordt gebouwd. Dit is nodig om in de toekomst meer elektriciteit te kunnen transporteren, bijvoorbeeld afkomstig van de nieuwe windparken die voor de Zeeuwse kust worden gebouwd. Om de aanleg van deze verbinding mogelijk te maken, zou in eerste instantie de route van bestaande hoogspanningsverbinding worden gewijzigd, waarbij de verbinding dichter bij het dorp Krabbendijke zou komen te liggen.  Uit de omgeving is het verzoek gekomen om te kijken naar alternatieven. De afgelopen periode hebben het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en TenneT hierover gesproken met de gemeente Reimerswaal, Waterschap en natuurorganisaties.

Oplossing

Resultaat van de gesprekken is dat de bestaande hoogspanningsverbinding niet dichter bij het dorp zal komen te staan. Een oplossing is gevonden door één mast van de nieuwe verbinding buiten de dijk in de Oosterschelde te gaan plaatsen.
De tracéwijziging betekent wel dat de verbinding nu dichter bij een aantal woningen aan de rand van Roelshoek komt te liggen.  Bekijk hier een virtuele foto.

In gesprek

De wijziging van het tracé is besproken met gemeente, waterschap en natuurorganisaties. De komende periode gaat TenneT verder in gesprek met omwonenden wiens woning binnen de magneetveldzone komt te liggen, om te bespreken wat dit voor hun situatie betekent.

Hoe verder?

Op dit moment wordt door de betrokken ministeries en TenneT gewerkt aan het ontwerp-inpassingsplan. Na de zomer wordt dit ontwerp samen met het milieueffectrapport (MER), waarin de milieugevolgen van de aanleg in beeld worden gebracht, en de ontwerpvergunning ter inzage gelegd. Hierop kunnen burgers, organisaties en overheden hun reactie geven. Ook zullen er weer informatieavonden worden georganiseerd.

Voor meer informatie zie: de extra nieuwsbrief

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.