Hoogspanningsstation Rilland krijgt 2 megatransformatoren

Delen via:   
11 / 04 / 2022

Op vrijdag 8 april en maandag 11 april 2022 is het 380 kV-hoogspanningsstation van TenneT bij Rilland uitgerust met twee grote 380/150 kV-transformatoren. De gevaartes van maar liefst 340 ton per stuk zijn per ponton vanuit Dordrecht, via het Bathse Spuikanaal naar het hoogspanningsstation gebracht. Een spectaculaire transportklus.

In Zeeland verwachten we structurele opstoppingen op de elektriciteitswegen. Door de vele initiatieven voor zonnepanelen en windparken is er in de regio meer aanbod dan vraag naar energie. Zowel de lokale (150 kV) elektriciteitswegen als de grote snelweg (380 kV) zitten vol. Om het overschot aan elektriciteit goed af te kunnen voeren, is meer transportcapaciteit nodig. De nieuwe 380 kV-verbinding die we bouwen tussen Borssele en Rilland zorgt voor meer capaciteit op het 380 kV-netwerk. Maar om te voorkomen dat het licht uit gaat door overbelasting, moeten we ook het 150 kV-netwerk aanpassen.

Meer transportcapaciteit

Daarom plaatst TenneT twee 380/150-kV transformatoren op het 380 kV-hoogspanningsstation bij Rilland. Die zorgen voor meer afvoercapaciteit op het lokale netwerk en maken het mogelijk om het Zeeuwse en Brabantse netwerk van elkaar los te koppelen. De twee transformatoren worden met een ondergrondse kabel, die aan de westkant parallel langs het station loopt, aangesloten op het nabijgelegen 150 kV-hoogspanningsstation.

Roll-on roll-off

Aannemer Volker Energy Solutions heeft de afgelopen maanden de funderingen en scherfmuren voor de zware transformatoren op het hoogspanningsstation gebouwd. De transformatoren zelf, die gebouwd zijn bij Royal Smit in Nijmegen, worden op vrijdag 8 april en maandag 11 april per ponton via het Bathse Spuikanaal naar Rilland gebracht. Mammoet brengt ze vanaf het ponton via een roll-on roll-off methode aan land. Een spectaculaire klus: de transformatoren zijn zo’n 11x3,5x6 meter groot en wegen – leeg - maar liefst 340 ton per stuk. De aansluiting en inbedrijfname van de transformatoren vindt later dit jaar plaats.

Binnen vastgestelde inpassingsplan

De twee transformatoren komen op het bestaande hoogspanningsstation te staan. In het rijksinpassingsplan dat is vastgesteld voor de realisatie van het hoogspanningsstation, is al rekening gehouden met de plaatsing. De transformatoren worden geplaatst binnen het bestaande hekwerk en binnen de vastgestelde geluidscontour van het gebied.

Aankomst 380 kV-transformatoren

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.