Donderdag 18 juni 2015 informatieavond Rilland

Delen via:   
11 / 06 / 2015

De Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu organiseren samen met landelijk netbeheerder TenneT een informatieavond op donderdag 18 juni 2015 over het hoogspanningsstation Rilland.
U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over dit project en de procedure.

De avond vind plaats op:
Datum:             donderdag 18 juni 2015
Tijd:                  19:00-20:30
Locatie:            Dorpshuis Rilland Luctor et Emergo
                        Hoofdweg 45,
                        4411 AP  Rilland

 Op deze avond staan verschillende informatiestands en zijn medewerkers van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en TenneT aanwezig om uw vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan. Ook kunt u tijdens de inloopavond uw zienswijze mondeling geven. Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze op te schrijven.
 
De avond heeft het karakter van een inloopavond. Er zal geen plenair deel zijn.
 
Deze inloopavond heeft alleen betrekking op het hoogspanningsstation en de daarbij horende aanpassingen aan bestaande verbindingen. Voor andere hoogspanningsprojecten in Zeeland zullen aparte informatieavonden gehouden worden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.