Definitieve vergunningen Zuid-West west 2e fase ter inzage

Delen via:   
22 / 09 / 2017

Om de nieuwe verbinding van Borssele naar Rilland mogelijk te maken zijn bestemmingsplannen aangepast door middel van een (rijks)inpassingsplan. Dit inpassingsplan is eind 2016 vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is een aantal overige besluiten nodig. Deze besluiten worden gelijktijdig met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling), maar in 2 fasen voorbereid, onder coördinatie van de minister van Economische Zaken.
 
Van vrijdag 22 september 2017 tot en met vrijdag 3 november 2017 liggen de definitieve besluiten van fase 2 met onderliggende stukken ter inzage. Het gaat nu in fase 2 om de volgende overige besluiten:

  • Omgevingsvergunning bouw uitbreiding station Borssele 380 kV met 2 velden en 3 portalen
  • Omgevingsvergunning bouw twee opstijgpunten 150 kV
  • Watervergunning bemalingen ten behoeve van aanleg 150 kV kabel

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het indienen van een beroepschrift is mogelijk van zaterdag 23 september 2016 tot en met vrijdag 3 november 2017. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen. Meer informatie over het indienen van een beroep kunt u in de kennisgeving hieronder vinden.
 
Waar kunt u de stukken inzien? 
U kunt van vrijdag 22 september 2017 tot en met vrijdag 3 november 2017 de definitieve besluiten van fase 2 met onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl.

Daarnaast kunt u de stukken inzien tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locatie:
Gemeente Borsele, Stenevate 10, 4451 KB HEINKENSZAND, T (0113) 238383.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.