Concept vergunningen Zuid West 380 kV West ter inzage en snoeiwerkzaamheden Sloebos

Delen via:   
09 / 08 / 2019

Concept vergunningen ter inzage

Van vrijdag 9 augustus tot en met donderdag 19 september 2019 liggen voor het project ‘Zuid–West 380kV West (hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland’) meerdere concept vergunningen (ontwerpbesluiten) ter inzage. Twee van de vergunningen die ter inzage liggen zijn voor de realisatie van een tijdelijke hoogspanningsverbinding ter hoogte van Borssele. De andere vergunningen zijn voornamelijk voor de tijdelijke werkwegen en werkterreinen voor de nieuwe verbinding. Tijdens de terinzagelegging heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De ontwerpbesluiten zijn te bekijken op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/zuid-west-380-kv-west/fase-4

Tijdelijke verbinding en snoeiwerkzaamheden

Bij het hoogspanningsstation Borssele kruist de nieuw te bouwen hoogspanningsverbinding de bestaande 380 kV verbinding. Om de bouw van de nieuwe verbinding veilig te kunnen uitvoeren, is een tijdelijke 380 kV verbinding voorzien. Deze neemt de functie van de bestaande verbinding over.

Vooruitlopend op de aanleg van deze tijdelijke verbinding zijn diverse bodemonderzoeken nodig in het Sloebos. Om de onderzoeken uit te kunnen voeren moet TenneT een aantal bomen en struiken snoeien om 3 paden van ca. 1,5 meter breed vrij te maken. Dit zal vanaf maandag 12 augustus gebeuren, zodat alle onderzoeken daarna uitgevoerd kunnen worden. De bodemonderzoeken zijn onder andere nodig om de draagkracht van de grond te bepalen. Hiermee kan het ontwerp van de tijdelijke verbinding gemaakt worden.

Meer informatie over de tijdelijke verbinding in het Sloebos: https://www.zuid-west380kv.nl/west/overige-pagina-s/nieuws/tijdelijke-hoogspanningsverbinding-borssele

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.