Concept MER openbaar

Delen via:   
17 / 03 / 2015

Voordat er een besluit wordt genomen over de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV, worden de milieugevolgen van de aanleg in beeld gebracht via een Milieueffectrapport (MER). Zo kan de overheid de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken.

Het MER en de bijbehorende achtergrondrapporten die horen bij het hoogspanningstracé Zuid-West west (Zeeland) zijn nu openbaar en beschikbaar via de publicaties pagina (zie documenten).

De aanvullende achtergrond-documenten volgen zo spoedig mogelijk.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.