Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) adviseert over MER Zuid-West 380 kV west

Delen via:   
02 / 06 / 2016

Op grond van de Wet Milieubeheer adviseert de Commissie m.e.r. over het Milieueffectrapport (MER) van het project Zuid-West 380 kV west.
Op 1 juli heeft de Commissie haar advies uitgebracht. 

Het advies van de Commissie gaat over het MER zoals dat van vrijdag 4 maart 2016 tot en met donderdag 14 april 2016 ter inzage heeft gelegen.
Momenteel wordt gewerkt aan de beantwoording van de zienswijzen die zijn binnengekomen in deze periode.
Ook is er contact met de Provincie Zeeland over het door hen ingediende alternatief, momenteel worden de effecten van dit alternatief bekeken.
De verwachting is dat vóór de zomer hierover meer duidelijk is.
 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.