Bouwwerkzaamheden Rilland augustus 2015

Delen via:   
27 / 07 / 2015

Tussen 10 augustus en 20 september 2015 vinden er bouwwerkzaamheden plaats nabij het toekomstige hoogspanningsstation Rilland. TenneT gaat daar onder de bestaande verbinding naar België een nieuw mastfundament  aanleggen. Dit fundament is nodig voor de plaatsing van een nieuwe mast (mast 4n) in het voorjaar van 2016 als onderdeel van het nieuwe hoogspanningsstation.

Waarom een nieuwe mast?

Met de nieuwe mast is het mogelijk om een hoek te maken in de huidige verbinding naar België. Die hoek in de verbinding is nodig om straks deze verbinding aan te kunnen sluiten op het nieuwe hoogspanningsstation Rilland.  Voor dit station loopt de Rijkscoördinatieregeling nog. Van het bouwen van het station is dan ook nog geen sprake. Dat gebeurt volgens de huidige inzichten in het voorjaar van 2016 als alle planologische procedures zijn doorlopen.

Wat gaat er gebeuren?

TenneT legt een tijdelijke bouwweg van rijplaten aan naar de plek waar het fundament van de mast moet komen. Vervolgens wordt de plek van de mast gemarkeerd en worden de stalen buispalen geboord. Hierop wordt dan in een later stadium de nieuwe mast geplaatst.

Waarom start TenneT deze bouwwerkzaamheden nu op?

Het fundament wordt nu gemaakt omdat de werkzaamheden vanuit de vergunning buiten het stormseizoen dienen plaats te vinden. Ook vinden de werkzaamheden nu plaats omdat er volgend voorjaar onvoldoende beschikbare tijd voor dit werk is vanwege werkzaamheden aan de verbinding aan Belgische zijde. Vanwege deze werkzaamheden in België, wordt dan de verbinding tijdelijk uit bedrijf gehaald. TenneT maakt van deze gelegenheid gebruik om ook haar werkzaamheden op deze verbinding uit te voeren. Hiermee voorkomen we dat er een extra noodverbinding dient te worden aangelegd, onnodig kosten worden gemaakt en bomen dienen te worden gerooid.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.