Behandeling beroepschriften 380 kV-station Rilland

Delen via:   
22 / 03 / 2016

Op woensdag 23 maart behandelt de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de beroepen die zijn ingediend op het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten van het nieuw te bouwen 380 kV-hoogspanningsstation Rilland.
De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben het inpassingsplan op 8 oktober 2015 vastgesteld. Het inpassingsplan heeft van 23 oktober tot en met 4 december 2015 ter inzage gelegen en is op 5 december 2015 in werking getreden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.