Alternatief tracé omgeving Krabbendijk: Informatiebijeenkomst

Delen via:   
06 / 01 / 2014

Bij de technische uitwerking van het tracédeel bij Krabbendijke bleek een aanpassing van het tracé noodzakelijk. Hierdoor komen de lijnen iets dichter naar het dorp en iets verder van Roelshoek. Op 20 januari is er een informatieavond om bewoners en geïnteresseerden hierover te informeren.

Informatiebijeenkomst

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) organiseert, samen met de landelijk netbeheerder TenneT een informatieavond over een tracéwijziging bij Krabbendijke. Om u te informeren over deze tracéwijziging wordt u hiervoor van harte uitgenodigd. De avond vindt plaats op maandag 20 januari 2014 van 19.00 uur – 21.00 uur Dorpshuis De Meiboom, Kerkpolder 30, 4413 GB Krabbendijke

De informatieavond is bedoeld om de inwoners in die omgeving hierover te informeren en de mogelijkheid te geven vragen te stellen. De bijeenkomst start om 19.00 uur met een kort plenair deel om een toelichting te geven op de wijziging. U kunt na de toelichting op de informatiemarkt 1 op 1 vragen stellen over uw situatie aan de medewerkers. Er zijn medewerkers van EZ, IenM en van TenneT aanwezig.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.