Aansluiting portalen bij Willem-Annapolder

Delen via:   
20 / 11 / 2020

TenneT bouwt twee portalen bij het 150 kV-hoogspanningsstation Willem-Annapolder. Het eerste portaal werd voor de zomer al geplaatst, het tweede portaal is deze week op zijn plek gezet. De portalen worden vanaf deze week aangesloten op de bestaande 150 kV-verbinding tussen Goes en Rilland. In week 47 lussen we één kant in, namelijk Goes de Poel-Rilland. Deze werkzaamheden nemen twee weken in beslag. Vervolgens sluiten we de andere verbinding, Goes de Poel - Rilland aan. Ook dit neemt twee weken in beslag. We doen dit alles tijdens een zogenaamde VNB, een Voorziene Niet-Beschikbaarheid. Dit betekent dat de 150 kV-verbinding een aantal weken buiten gebruik is, zodat we het werk veilig kunnen uitvoeren. 

Het aansluiten van de portalen op de bestaande 150 kV-verbinding is slechts van tijdelijke aard. Zodra de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding klaar is, sluiten we de portalen aan op de nieuwe masten. De portalen splitsen dan de nieuwe verbinding figuurlijk in tweeën. Het is namelijk het punt waar de verbinding overgaat van vier 380 kV-circuits naar twee 150 kV-circuits en twee 380 kV-circuits.

Meer weten over de functie van de portalen? Klik hier!

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.