12 november ‘Inloopavond verkabelen bestaande 380 kV-verbinding Krabbendijke’

Delen via:   
01 / 11 / 2018

De gemeente Reimerswaal organiseert op maandagavond 12 november een inloopavond over de plannen en procedures rondom de verkabeling van de bestaande 380 kV-verbinding ten noorden van Krabbendijke. U bent van harte welkom tussen 19.00 – 21.00 uur in Dorpshuis De Meiboom in Krabbendijke.

Uit gesprekken met grondeigenaren en technische analyses zijn drie mogelijke tracévarianten gekomen. Tijdens deze informatiemarkt vindt u informatie over deze drie verschillende tracévarianten en de voortgang van het project. Medewerkers van de gemeente Reimerswaal en de projectgroep (TenneT, Provincie Zeeland, D-Cision, waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat) presenteren de informatie in diverse stands onder andere aan de hand van visueel materiaal en zijn er voor u om uw vragen te beantwoorden. De gemeente verneemt graag uw reactie op de plannen, mondeling of via een reactieformulier.

Stand van zaken

In de zomer van 2016 heeft de Minister van Economische Zaken toegezegd dat de bestaande 380 kV-verbinding nabij Krabbendijke ondergronds gebracht (verkabeld) zal worden, nadat de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg gereed is. Op termijn zal er ten noorden van Krabbendijke dus slechts één (nieuwe) bovengrondse hoogspanningsverbinding overblijven. Het kabeltracé van de 380 kV-verbinding kruist de grond van een aantal (particuliere) grondeigenaren. Met hen zijn eerst individuele (keukentafel)gesprekken gevoerd door een - door de gemeente Reimerswaal - ingehuurde extern deskundige. Nu willen we ook alle inwoners informeren over de verschillende varianten en aanleg van de 380 kV-kabelverbinding.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u terecht bij mevrouw Van den Dikkenberg van de gemeente Reimerswaal via 14 0113 of c.vanden.dikkenberg@reimerswaal.nl. Informatie over het project is ná 12 november te vinden op Reimerswaal.nl/verkabelen. Hier kunt u dan ook de posters en reactieformulier vinden van de informatiemarkt, indien u niet aanwezig kan zijn.

Datum: maandag 12 november 2018
Locatie: Dorpshuis De Meiboom, Kerkpolder 30, Krabbendijke
Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.