Wonen nabij hoogspanning

Delen via:   

Helaas is het niet altijd mogelijk om een hoogspanningsverbinding zo aan te leggen dat niemand er last van heeft. De toenmalige staatssecretaris van VROM heeft in oktober 2005 gemeenten, provincies en netbeheerders geadviseerd om zoveel mogelijk nieuwe situaties te vermijden waarbij kinderen langdurig verblijven in de directe omgeving van hoogspanningslijnen. Het advies heeft betrekking op plekken zoals woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen. Deze plekken worden ook wel 'gevoelige bestemmingen' genoemd. Gemeenten kunnen rekening houden met dit advies in hun bestemmingsplannen, waarin staat waarvoor bepaalde gebieden binnen de gemeente gebruikt mogen worden.
Omgekeerd geldt ook dat bij de bouw van nieuwe hoogspanningslijnen rekening gehouden wordt met al bestaande woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen. We krijgen regelmatig vragen over magnetische velden en gezondheid. Er is veel onderzoek gedaan om een antwoord op deze vragen te vinden. Deze studies leverden hooguit een vingerwijzing voor het mogelijk bestaan van een verband, maar geen bewijs. Er wordt dan bijvoorbeeld nagegaan of in woningen in de buurt van hoogspanningslijnen vaker bepaalde vormen van ziekte voorkomen dan in woningen waar geen hoogspanningslijn is. De conclusies van deze onderzoeken zijn niet eensluidend. Laboratoriumonderzoek met proefdieren, celkweken en vrijwilligers heeft nooit een verband tussen deze velden en verschillende ziekten kunnen aantonen. Er is ook geen biologisch mechanisme bekend dat een verklaring zou kunnen geven voor een dergelijk verband.

Recent is een nieuw advies gekomen. TenneT wacht af of de minister besluit het beleid wel of niet aan te passen. TenneT volgt vervolgens dit beleid.

Meer informatie
Wilt u meer weten over wonen in de nabijheid van hoogspanning, lees dan de brochure wonen nabij hoogspanning.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.