Omgeving

Delen via:   

De aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding heeft grote invloed op de omgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak en afweging van allerlei aspecten, zodat de impact op de omgeving tot het minimum wordt beperkt. Zowel bij het bepalen van het tracé als bij de daadwerkelijke aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding. Bij elke keuze houden we zoveel mogelijk rekening met de kwaliteit van de leefomgeving, gezondheid, landschap en natuur.

Uitvoeringsfase
Tijdens de aanleg van de hoogspanningsverbinding proberen we de hinder en overlast van de werkzaamheden voor iedereen zo veel mogelijk te beperken. Onder andere door het werk overdag uit te voeren en de weekenden zoveel mogelijk te mijden. Daarnaast worden doorlooptijden van het werk zo kort mogelijk gehouden.

Transporten met groot materieel - zoals bij het vervoer van mastonderdelen - vinden zoveel mogelijk plaats op tijdstippen buiten de spits. Waar nodig worden wegen aangepast op dit soort zwaar transport. Werkverkeer rijdt zo veel mogelijk routes die de minste overlast veroorzaken. En waar nodig worden bij in- en uitritten van bouwplaatsen verkeersregelaars ingezet. Verder worden betrokkenen zo goed mogelijk geïnformeerd over aard, uitvoering en tijdstip van de werkzaamheden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.