Planning
Delen via:   

Medio 2014 heeft TenneT bij de minister van Economische Zaken aangegeven een nieuw hoogspanningsstation te willen realiseren bij Rilland. Het hoogspanningsstation is nodig om de transportcapaciteit tussen Nederland en België te vergroten. In de tweede helft van 2014 is voor dit project de Rijkscoördinatieregeling opgestart.

Inpassingsplan

Van 23 oktober tot en met 4 december 2015 heeft de terinzagelegging plaatsgevonden van het inpassingsplan en de bijbehorende besluiten en vergunningen. Het inpassingsplan is een ruimtelijk besluit van de Ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Met het inpassingsplan wordt de bouw van het station ruimtelijk mogelijk gemaakt. In de eerste helft van 2016 start TenneT met de bouw van het nieuwe hoogspanningsstation.

Voorbereidende werkzaamheden

Tussen 15 september en 16 oktober 2015 hebben er bouwwerkzaamheden plaatsgevonden nabij het toekomstige hoogspanningsstation Rilland. TenneT heeft daar onder de bestaande verbinding naar België een nieuw mastfundament aangelegd. Dit fundament is nodig voor de plaatsing van een nieuwe mast (mast 4n) in 2016 als onderdeel van het nieuwe hoogspanningsstation. Met de nieuwe mast is het mogelijk om een hoek te maken in de huidige verbinding naar België. Die hoek in de verbinding is nodig om straks deze verbinding aan te kunnen sluiten op het nieuwe hoogspanningsstation Rilland.

Waarom heeft TenneT deze bouwwerkzaamheden eerder opgestart?

Het fundament is eerder aangelegd, omdat de werkzaamheden vanuit de vergunning buiten het stormseizoen dienen plaats te vinden. Ook is er volgend jaar onvoldoende beschikbare tijd voor dit werk vanwege werkzaamheden aan de verbinding aan Belgische zijde. Vanwege deze werkzaamheden in België, wordt dan de verbinding tijdelijk uit bedrijf gehaald. TenneT maakt van deze gelegenheid gebruik om ook haar werkzaamheden op deze verbinding uit te voeren. Hiermee voorkomen we dat er een extra noodverbinding dient te worden aangelegd, onnodig kosten worden gemaakt en bomen dienen te worden gerooid.